Algemene voorwaarden

Algemeen
 • Hilde Thielemans is beheerder van de logies met ontbijt Wanneshoeve, Veeweideweg 21 te Haacht. De beheerder kan zich laten vervangen door een familielid of kennis mocht dit door omstandigheden nodig zijn.
 • Bij het maken van een reservatie bij de Wanneshoeve gaan gasten akkoord met onze huisregels, betalings- en annuleringsvoorwaarden.
  Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
 • De huurder dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en 18 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle juridische kosten voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en eventueel te worden vergoed.
 • De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Wanneshoeve ontzeggen of weigeren. Dit zonder nadere mededeling, opgaaf van redenen en restitutie van verblijfskosten.

 

Betalingsvoorwaarden
 • Bij reservatie wordt er een factuur gestuurd met het totaalbedrag voor het verblijf in de Wanneshoeve.
  Deze is te betalen op het rekeningnummer: BE32 0689 3172 1302 op naam van GCV Hierstrate met vermelding van het factuurnummer.
 • Indien een aanbetaling van factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, houden wij het recht de reservering te annuleren.
 • Bij laattijdig reserveren wanneer het bedrag niet tijdig kan overgemaakt worden, dient het volledige bedrag ter plaatse te worden betaald.
  Dit kan contant of via Bancontact of Visa.

 

Annulatievoorwaarden
 • Indien u niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Zo kunnen wij de vrijgekomen datum alsnog aan derden aanbieden en u eventueel een nieuwe datum voorstellen.
 • Wanneer je je verblijf onderbreekt of om welke reden dan ook vroeger vertrekt dan voorzien, dien je het volledige verblijf te betalen.
 • Bij het niet nuttigen van een ontbijt kan er eveneens geen terugbetaling gevraagd worden.
 • Bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor de ingangsdatum wordt 50% van het verblijf terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 7 en 0 dagen voor de ingangsdatum heeft u geen recht op terugbetaling..

 

Laatst bijgewerkt: Januari 2024